Słowniczek

gwary, języka śląskiego

Słowo Definicja
Zagonno

zaradna, gospodarna; najczęściej w odniesieniu do gospodyni

Zagoreć

zapaliła

Synonimy - Zagorało, Zagorała
Zajonczok

podgrzybek zajączek

Zajonczok

podgrzybek zajączek

Synonimy - Zajonczoki
Zakludzić

zaprowadzić

Zaklupać

zastukać

Zamaryja

półka w ścianie do przechowywania przetworów, śmietany i masła w bonclokach itp

Zapocudać sie

zdziwić się

Synonimy - Sie zapocudo
Zaprawiać

zagotować przetwory

Synonimy - Zaprawiajom
Zaprawiani w krauzach

zagotowywanie w słoikach

Zapusty

karnawał

Synonimy - Zapustami
Zarozki

zaraz

Zaruściały

zardzewiały

Synonimy - Zaruściało, Zaruściałe
Zasuć

zasypać

Zatonkać

zanurzyć

Synonimy - Zatonkane
Ahoj.pro
Pismo folkowe
RIK
KulturaLudowa.pl
Jastrzebianie
Cafepads
logo_wh.png
Image
Zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach: Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami na rok 2018.

Projekt powstał jako forma promocji, popularyzacji oraz dokumentacji dziedzictwa kulturowego Śląska, a zwłaszcza gwary oraz zwyczajów żywieniowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved © 2020
Zaprojektowane z przez Ahoj.pro

Skontaktuj się

kontakt@bonclok.pl