Dzień Matki obchodzony jest w Polsce 26 maja, a historia tego święta sięga w naszym kraju lat przedwojennych. W tym szczególnym dniu mamy obdarowywane są kwiatami, czekoladkami i laurkami.

Z ust dzieci, tych młodszych, ale i dorosłych, płyną pod adresem mam serdeczne życzenia i podziękowania za miłość, opiekę oraz trud włożony w ich wychowanie.

Codzienne obowiązki matki w tradycyjnej śląskiej rodzinie

Trudno wymienić wszystkie obowiązki matki, by niczego nie pominąć. Matka na co dzień przygotowywała posiłki dla licznej rodziny, a także dbała o porządek w domu i zagrodzie. Szyła, prała, prasowała i wyrabiała ciasto chlebowe. Zajmowała się pracami gospodarskimi, ogrodniczymi i rolniczymi oraz pracami związanymi z hodowlą żywego inwentarza. Dysponowała domowym budżetem oraz pracą swych córek, które uczestniczyły w gotowaniu, sprzątaniu, szyciu, opiece nad młodszym rodzeństwem. W tradycyjnej śląskiej rodzinie to do matki należało także dbanie o harmonię i ciepło domowego ogniska.

Wychowywanie dzieci

Jeszcze 100 lat temu śląskie rodziny były bardzo liczne. W przeciętnej rodzinie było dziesięcioro dzieci, ale rzadkością  nie były też przypadki posiadania kilkunastu pociech. To po stronie matki leżał trud rodzenia, wychowywania i opieki nad dziećmi.

Tradycyjny system wychowania opierał się na świadomym przygotowaniu dzieci do przyszłego życia w dorosłości. Matka wpajała dzieciom ważne na Śląsku cechy, czyli oszczędność, pracowitość, bogobojne życie i szacunek dla osób starszych. 

„Matka musiała być szporobliwo, bogobojno, pracowito, niepyskato, cierpliwo, spokojno, ale i umionco łoryczeć nieposłuszne bajtle, coby wyrosły na szporobliwych, robotnych i pobożnych ludzi. Jak dziecka były nieposłuszne to nieroz stykło je postraszyć: Doczkej, aż łojciec przidzie z roboty a sie dowiy. I już był spokój”. 

Do obowiązków matki należało przekazywanie dzieciom norm życia i postępowania w różnych sytuacjach oraz okolicznościach na beztydziyń i łod świynta. To ona pilnowała, by dzieci były grzeczne i prawdomówne. Uczyła szacunku do tradycji. Przekazywała formy świętowania w obrzędowości rodzinnej i dorocznej, a także zasady współżycia w społeczności rodzinnej, sąsiedzkiej czy ogólnie mówiąc życia wśród ludzi. 

Matka uczyła swoje dzieci zachowań religijnych, których podstawę stanowił dekalog, przykazania kościelne, modlitwy i prawdy wiary. 

Autorytet rodziców

O wielkim autorytecie i szacunku dla matki i ojca (jak i innych osób starszych) świadczył fakt, że dzieci zwracały się do rodziców w drugiej osobie liczby mnogiej, przez „wy” (czyli za dwoje).

Dzień Matki dawniej

Na dawnym Śląsku znany był zwyczaj obchodzenia Dnia Matki. Na starych zdjęciach widać grupy dzieci z kwiatami dla mam z okazji ich święta. Między nimi czasami są jednak dzieci trzymające wieńce, które zanoszone były na groby ich nieżyjących mam z okazji Dnia Matki. W przypadku choroby lub śmierci matki, jej obowiązki przejmowała babka, ciotka lub najstarsza córka, stając się gospodynią domu.

Matka - najpiękniejsze słowo świata!

Z okazji Dania Matki składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mamom, bo choć dawne czasy znikają bezpowrotnie, to na szczęście są rzeczy, które są niezmienne. Mama jest osobą, która zawsze potrafi pocieszyć i przytulić powodując, że choć na chwilę znikają wszystkie troski. To ona jest  pierwszym i najważniejszym nauczycielem w naszym życiu, a dom jest tam, gdzie jest Mama! 

Więcej artykułów, dotyczących życia rodzinnego na Śląsku:

Rola ojca w tradycyjnej śląskiej rodzinie
Życia dziecka na śląskiej wsi
Wybór i znaczenie imienia
Gyburstag, czyli świętowanie urodzin na Śląsku
I Komunia Święta i Konfirmacja