W kościele ewangelickim na Śląsku, podobnie jak w większości kościołów protestanckich, obchodzone jest Święto Dziękczynne za Żniwa.

Dziękczynne Święto Żniw stanowi największe święto gospodarskie, będące zwieńczeniem całorocznego trudu rolników. Święto ma charakter dziękczynny, zaś jego istotą jest podziękowanie Bogu za wszystkie dary i łaski, tak te o charakterze doczesnym, jak i duchowym.

Na żniwne, czyli do uroczystego nabożeństwa spowiednio-komunijnego z okazji Święta Dziękczynnego za Żniwa, ołtarze strojone są plonami rolnymi. Dawniej gospodarze przynosili na ołtarz warzywa, owoce oraz snopy zbóż.

Odświętny ołtarz. Golasowice 2017. Fot. Krystian Lerch
Odświętny ołtarz. Golasowice 2017. Fot. Krystian Lerch
Chleb wypieczony na Dziękczynne Święto Żniw.  Fot. Krystian Lerch
Chleb wypieczony na Dziękczynne Święto Żniw. Fot. Krystian Lerch

Święto to koresponduje kulturowo z ludowym świętem dożynek, jednak przypomina także o diakonii i pomocy potrzebującym oraz pracy na rzecz bliźniego. W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach od lat powojennych praktykowany był zwyczaj, że po zakończeniu nabożeństwa zebrane płody rolne przekazywano do Domu Opieki w Dzięgielowie. Tam podopieczni tej placówki spożywali je przez kolejne miesiące.

Plony przekazane przez rolników. Fot. Krystian Lerch
Plony przekazane przez rolników. Fot. Krystian Lerch

Współcześnie kontynuowana jest ta tradycja - zbierane są wolne datki pieniężne na ten cel charytatywny. Także owoce i warzywa, stanowiące dekorację kościelnego wnętrza, przekazywane są do podopiecznych Domu Opieki w Dzięgielowie.

Więcej informacji na temat zwyczajów dożynkowych w artykułach:

Plon niesiemy, plon. Dożynki na Śląsku
Korony dożynkowe – sztuka z natury