Ochronę i zabezpieczenie oraz zapewnienie pomyślności dla człowieka, jego domu, dobytku, gospodarstwa, plonów i zwierząt hodowlanych dawały określone rośliny, w tym głównie zioła.

Były one zbierane i zanoszone do kościoła, celem poświęcenia, w odpowiednim czasie np. w:

 • Niedzielę Palmową ( święto ruchome  przypadające 7 dni przed Wielkanocą, wypadające pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia),
 • Zielone Święta (święto ruchome przypadające między 10 maja a 13 czerwca; jest to niedziela i poniedziałek pięćdziesiąt dni po Wielkanocy), 
 • Noc Świętojańską (23/24 czerwca), 
 • Oktawę Bożego Ciała (Boże Ciało jest świętem ruchomym wypadającym zawsze w czwartek 60 dni po Wielkanocy, pomiędzy 21 maja a 24 czerwca),
 • Święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia).
Rośliny używane do wykonania śląskiej palmy wielkanocnej. Fot. Marcin Wójcik
Rośliny używane do wykonania śląskiej palmy wielkanocnej. Fot. Marcin Wójcik

Ludzie posiadali kiedyś szeroką wiedzę na temat ziołolecznictwa i medycyny naturalnej. Wierzyli też w niezwykłą moc ziół i roślin, zwłaszcza tych wybieranych do poświęcenia. Przez zaniesienie palm, gałązek, wianków, czy bukietów do kościoła, zyskiwały one dodatkowo święte właściwości. Rośliny zbierano w celach leczniczych, apotropeicznych, czyli ochronnych oraz matrymonialnych.

Półka z suszonymi ziołami. Fot. Anna Gniady
Półka z suszonymi ziołami. Fot. Anna Gniady

Określone zioła, kwiaty, gałązki drzew i krzewów oraz inne rośliny odgrywały ważną rolę w medycynie ludowej oraz magii. Za rośliny posiadające magiczną moc, przeciwdziałającą czarom i urokom uważano m.in.:

 • Piołun i dziewanna – odstraszały gryzonie
 • Bylica pospolita, dziurawiec – odpędzały złe duchy, 
 • Przestęp i kokocz (kłokoczka południowa) – przynosiły szczęście i ochronę w gospodarstwach, w których rosły.
 • Dzięgiel, ruta i lubczyk – uważane były za zioła miłosne
 • Jemioła, boże drzewko – pełniły funkcje ochronne
 • Lipa – strzegła domu, wierzono że w to drzewo nigdy nie uderza piorun
 • Leszczyna – również pełniła funkcje piorunochronu
 • Dąb – był drzewem, które otaczano szczególnym szacunkiem
 • Wierzba – wierzono, że mieszka w niej diabeł

Zbieranie ziół w celach leczniczych odbywało się najczęściej pomiędzy dniem św. Jana (24 czerwca) a świętem Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia).

Więcej informacji w artykule: Śląska palma wielkanocna
Więcej informacji w artykule: Zielone Święta