Miło nam poinformować, że patronat nad książką „Pełny bonclok. Tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” oraz stroną www.bonclok.pl objęło także "Pismo Folkowe".

"Pismo Folkowe" to jedyne w kraju czasopismo poświęcone nurtowi folkowemu - współczesnym inspiracjom muzyczną kulturą tradycyjną. Podejmując zagadnienie muzyki folkowej nie pomija jej kontekstu kulturowego - kultury ludowej. Pismo zostało założone w maju 1996 jako „Gadki z Chatki”. Jego wydawcą od chwili założenia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2003 współwydawcą Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Realizując swój nadrzędny cel, jakim jest opis nurtu folkowego we współczesnej muzyce, redakcja zwraca uwagę na aspekt edukacyjny i dokumentacyjny, stara się dążyć do przełamywania barier międzykulturowych i integrację środowiska folkowego.