Spieszymy z pozytywną  informacją, że patronat nad dodrukiem książki „Pełny bonclok. Tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” oraz stroną www.bonclok.pl objął Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

RIK to instytucja kultury samorządu województwa śląskiego powołana do życia 2016 r. Placówka powstała z połączenia dwóch istniejących wcześniej instytucji - Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, edukacja kulturowa, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.