W 139 numerze Pisma Folkowego znalazła się recenzja „Pełnego boncloka”.

Artykuł autorstwa Ani Kapusty zatytułowany jest „Śląski garnek warości. O etnokuchni, etnometodzie i etnohoryzontach nowoczesności”.

Przypominamy, że Pismo Folkowe jedyne w kraju czasopismo poświęcone nurtowi folkowemu - współczesnym inspiracjom muzyczną kulturą tradycyjną. Podejmując zagadnienie muzyki folkowej nie pomija jej kontekstu kulturowego - kultury ludowej. 

Dziękujemy i z dumą prezentujemy artykuł w najnowszym numerze :)