Słowniczek

gwary, języka śląskiego

Wyszukaj wyrażenie w słowniku (wyrażenia regularne dozwolone)
Słowo Definicja
Żabiłoczka

niezapominajki

Żbel

szczebel

Synonimy - Sztebel
Żbluchać

wstrząsać płyn

Żbonek

dzbanek

Synonimy - Żbonka, Żbonkach, Żboneczka
Żdżałe

dojrzałe

Żegaty

pstrokaty

Synonimy - Żegate,Żegato
Żegnaczek

domowa kropielnica

Synonimy - Żegnoczka, Żegnaczka
Żenich

pan młody

Synonimy - Żenicha
Żgać

kłuć

Synonimy - Żgo, Żgoł, Żgała, Żgało
Żilej

gęsty syrop robiony z ostrużyn i gniazd nasiennych jabłek

Synonimy - Żilyj
Żniwne

dożynki

Synonimy - Żniwnym
Żniwniok

dożynki

Synonimy - Żniwniokiem
Żniwówka

dożynkowa zabawa z muzyką i tańcami

Synonimy - Żniwówki
Żodyn

nikt

Żurok

rodzaj boncloka; gliniany garnek przeznaczony do kiszenia żuru

Żwakać

narzekać, marudzić

Żymlok

bułczanka, rodzaj wędliny podrobowej

Żymła

bułka pszenna

Synonimy - Żymły, żymłom
Żyniaczka

ślub, zamążpójście

Synonimy - Żyniaczkom
Pismo folkowe
RIK
KulturaLudowa.pl
Jastrzebianie
Cafepads
HarmonicznyChaos.pl
Ahoj.pro
wjastrzebiu.pl
---REKLAMA---
logo_wh.png
Image
Zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach: Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami na rok 2018.

Projekt powstał jako forma promocji, popularyzacji oraz dokumentacji dziedzictwa kulturowego Śląska, a zwłaszcza gwary oraz zwyczajów żywieniowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved © 2024
Zaprojektowane z przez Strony internetowe Ahoj! Jastrzębie

Skontaktuj się

kontakt@bonclok.pl